Artykuł z opennight.pl

W czerwcu 2009 roku brałem udział w ciekawym projekcie, którego efektem miało być czasopismo w formie papierowej, mające się regularnie ukazywać. Tematyka skupiała się wokół szeroko pojętego słowa „impreza”.

Ostatecznie twórcy nie zdołali zrealizować tego pomysłu. Na pamiątkę pozostał mi, jako jednemu z autorów, zerowy numer czasopisma „OpenNight.pl”.

Na stronach 19-20 znalazł się mój artykuł pt. „Tańczący kongres największą imprezą polityczną w dziejach świata”. W tym miejscu udostępniam plik z artykułem.