Dzień: 1 maja 2010

Artykuł z opennight.pl

W czerwcu 2009 roku brałem udział w ciekawym projekcie, którego efektem miało być czasopismo w formie papierowej, mające się regularnie ukazywać. Tematyka skupiała się wokół szeroko pojętego słowa „impreza”. Ostatecznie twórcy nie zdołali zrealizować tego pomysłu. Na pamiątkę pozostał mi, jako jednemu z autorów, zerowy numer czasopisma „OpenNight.pl”. Na stronach 19-20 znalazł się mój artykuł […]

Czytaj więcej